Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Пінський Олександр Олександрович. Самостійна робота учнів у процесі вивчення дисциплін природничого циклу в малокомплектних школах Слобожанщини (60-90 рр. ХХ ст.) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2009-04-08; . Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – , 0409U002198.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02