Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Самойленко Оксана Полікарпівна. Ідейно-політична діяльність В.Липинського в контексті формування політичної культури сучасного українського суспільства : к.політ.н. : спец.. 23.00.03 - Політична культура та ідеологія : захищена 2009-04-24; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0409U002207.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-25