Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Жидков Михайло Анатолійович. Тенденції розвитку міжконфесійних відносин в Автономній Республіці Крим: політологічний аналіз : к.політ.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 2010-01-21; . Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – , 0410U000219.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22