Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Латишенко Людмила Анатоліївна. Механізми впливів енкефалінів на зовнішньосекреторну функції печінки (експериментальне дослідження) : к.б.н. : спец.. 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин : захищена 2010-01-27; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0410U000251.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-17