Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бабаєва Олена Володимирівна. Річний стік в басейні Сіверського Дінця. : к.геогр.н. : спец.. 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія : захищена 2010-01-21; . Одеський державний екологічний університет. – , 0410U000255.
Знайдено 1 документів
Поширити