Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Біда Дарія Дмитрівна. Формування готовності вчителів природничих дисциплін до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів загальноосвітньої школи : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-01-26; . Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти АПН України. – , 0410U000287.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19