Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Будас Юлія Олексіївна. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності засобами ділової гри : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-01-27; . Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – , 0410U000288.
Знайдено 1 документів
Поширити