Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Зеленін Геннадій Іванович. Когнiтивнi механiзми засвоєння iншомовних текстiв як чинник розвитку професiйної компетентностi майбутнiх iнженерiв-педагогiв : к.психол.н. : спец.. 19.00.03 - Психологія праці; інженерна психологія : захищена 2010-01-26; . Українська інженерно-педагогічна академія. – , 0410U000304.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28