Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Пушкар Олена Іванівна. Підвищення ефективності інвестиційного процесу на мезорівні національної економіки : к.е.н. : спец.. 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством : захищена 2010-01-22; . Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля. – , 0410U000331.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28