Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Захаров Олексій Олександрович. Особливості будови тимуса білих щурів після імуностимуляції та імуносупресії в різні вікові періоди. : к.мед.н. : спец.. 14.03.01 - Нормальна анатомія : захищена 2010-01-28; . Луганський державний медичний університет. – , 0410U000347.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-17