Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Крап Андрій Павлович. Нормативно-процедурні умови формування політичної стабільності в транзитних суспільствах (на прикладі України). : к.політ.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 2010-01-21; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0410U000388.
Знайдено 1 документів
Поширити