Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Юрчишена Людмила Вікторівна. Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-01-29; . Хмельницький національний університет. – , 0410U000394.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14