Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кротов Геннадій Валентинович. Диференційоване програмування розвитку рухових здібностей дівчат початкової школи з урахуванням соматотипу. : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2010-01-27; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0410U000420.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19