Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бурдейна Надія Миколаївна. Формування цінового механізму аграрних підприємств в умовах конкуренції. : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-01-28; . Одеський державний аграрний університет. – , 0410U000425.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28