Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Боднарчук Олеся Василівна. Синтез та біологічна активність похідних циклопента[с]хінолінію : к.х.н. : спец.. 02.00.03 - Органічна хімія : захищена 2010-02-08; . Івано-Франківський національний медичний університет. – , 0410U000475.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22