Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Коробка Галина Олександрівна. Філософсько-антропологічне осмислення мови сміху : к.філос.н. : спец.. 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури : захищена 2010-01-27; . Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – , 0410U000553.
Знайдено 1 документів
Поширити