Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Настечко Катерина Олександрівна. Оформлення прав на земельні ділянки: правові та організаційні питання : к.ю.н. : спец.. 12.00.06 - 3емельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право : захищена 2010-02-17; . Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – , 0410U000587.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25