Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Крупська Тетяна Василівна. Будова і властивості нанокомпозитів дисперсний кремнезем/левоміцетин : к.х.н. : спец.. 01.04.18 - Фізика і хімія поверхні : захищена 2010-03-04; . Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – , 0410U000600.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-14