Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Усіченко Андрій Сергійович. Афілофороїдні гриби Харківського Лісостепу : к.б.н. : спец.. 03.00.21 - Мікологія : захищена 2010-03-15; . Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – , 0410U000670.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19