Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шкура Олександр Вікторович. Насінна продуктивність високоадаптивних газонних трав родини Poaceae залежно від технології вирощування в Правобережному Поліссі України. : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.09 - Рослинництво : захищена 2010-03-10; . Національний університет біоресурсів і природокористування України. – , 0410U000722.
Знайдено 1 документів
Поширити