Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Хохрякова Інна Володимирівна. Державне управління зайнятістю молоді в контексті формування нових державно-суспільних відносин в Україні : к.держ.упр. : спец.. 25.00.01 - Теорія і історія державного управління : захищена 2010-03-11; . Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – , 0410U000750.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02