Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Іванова Наталія Володимирівна. Метатеорія поглядів Г. Сковороди: філософсько - освітній аспект : к.філос.н. : спец.. 09.00.10 - Філософія освіти : захищена 2010-02-23; . Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – , 0410U000771.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19