Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Алєйкіна Валентина Василівна. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Василя Олексійовича Біднова (1874-1935 рр.). : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2010-03-11; . Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – , 0410U000775.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28