Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гопцій Олена Вікторівна. Лептинемія, інсулінорезистентність та фактор некрозу пухлин-? у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням. : к.мед.н. : спец.. 14.01.02 - Внутрішні хвороби : захищена 2010-03-12; . Харківський національний медичний університет. – , 0410U000787.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28