Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Радзієвська Ольга Валеріївна. Проблема творчої активності майбутнього вчителя у педагогічній теорії і практиці (друга половина ХІХ ст.) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2010-03-10; . Слов'янський державний педагогічний університет. – , 0410U000828.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22