Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Довгалюк Наталія Валеріївна. Ефективність використання та відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Центрального Полісся : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-03-12; . Житомирський національний агроекологічний університет. – , 0410U000831.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25