Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Поджаренко Категрина Євгенівна. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності. : к.ю.н. : спец.. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність : захищена 2010-03-15; . Київський національний університет внутрішніх справ. – , 0410U000857.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15