Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ковтун Олена Олександрівна. Кулонівська самолокалізація носіїв заряду та квантові ефекти в низьковимірних системах : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.02 - Теоретична фізика : захищена 2010-03-09; . Фiзико-технiчний iнститут низьких температур iм. Б.I.Вєркiна. – , 0410U000915.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14