Знайдено документів: 1
Дисертація кандидатська
Черкас Марина Євгеніївна. Функції правосвідомості в механізмі правового регулювання. : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2010-03-11; . Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – , 0410U000972.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2024-07-25