Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Буяк Андрій Євгенович. Економіко-математичне моделювання розвитку енергетики регіону. : к.е.н. : спец.. 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : захищена 2010-02-09; . Тернопільський національний економічний університет. – , 0410U001287.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22