Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Головко Людмила Олександрівна. Розвиток інституту права власності в Україні, Словаччині та Чехії (історико-правовий аналіз) : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2010-02-12; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0410U001303.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22