Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Вільгушинський Михайло Йосипович. Тактика судового слідства в системі криміналістики : к.ю.н. : спец.. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність : захищена 2010-02-09; . Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – , 0410U001331.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28