Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Юрчик Галина Миколаївна. Регулювання зайнятості населення в регіоні (на прикладі Рівненської області). : к.е.н. : спец.. 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика : захищена 2010-02-18; . Національний університет водного господарства та природокористування. – , 0410U001348.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15