Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Парпащич Ігор Миронович. ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ : к.держ.упр. : спец.. 25.00.02 - Механізми державного управління : захищена 2010-01-26; . Національна академія державного управління при Президентові України. – , 0410U001359.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-18