Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кучай Тетяна Петрівна. Підготовка майбутнього вчителя в університетах Великої Британії до екологічного виховання учнів : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2010-02-17; . Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – , 0410U001363.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28