Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Непрядкіна Наталія Василівна. Розвиток ринків валютних деривативів у національних валютних системах : к.е.н. : спец.. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини : захищена 2010-01-29; . Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – , 0410U001368.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28