Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Копотун Марина Митрофанівна. Соціально-психологічні чинники життєвого цілепокладання студентської молоді : к.психол.н. : спец.. 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи : захищена 2010-02-04; . Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. – , 0410U001371.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28