Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дубчак Ольга Петрівна. Концептуальна опозиція 'СВІЙ' - 'ЧУЖИЙ' в українській мовній картині світу : к.філол.н. : спец.. 10.02.01 - Українська мова : захищена 2010-02-15; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0410U001390.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25