Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Третьякова Катерина Володимирівна. Етимологія та семантика латинських омонімічних іменників. : к.філол.н. : спец.. 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови : захищена 2010-02-18; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0410U001440.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28