Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Маслак Людмила Петрівна. Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-02-16; . Житомирський державний університет імені Івана Франка. – , 0410U001451.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28