Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сухань Вікторія Олександрівна. Антиінфляційна політика в системі макроекономічного регулювання в умовах ринкової трансформації. : к.е.н. : спец.. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки : захищена 2010-02-26; . Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – , 0410U001464.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-17