Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Хуторян Алевтина Анатоліївна. Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі підприємств гірничо-збагачувального комплексу) : к.е.н. : спец.. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-02-08; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0410U001467.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28