Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Постернак Олександр Олексійович. Стінові елементи з конструкційно-теплоізоляційного безавтоклавного пінобетону при позацентровому навантаженні : к.т.н. : спец.. 05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди : захищена 2010-02-23; . Одеська державна академія будівництва та архітектури. – , 0410U001479.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14