Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Карп'юк Федір Романович. Міцність, тріщиностійкість та деформативність приопорних ділянок попередньо напружених таврових елементів : к.т.н. : спец.. 05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди : захищена 2010-02-23; . Одеська державна академія будівництва та архітектури. – , 0410U001480.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25