Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Краєвська Яна Аполлінаріївна. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу An+1BnO3n+1 та AnBnO3n+1 : к.х.н. : спец.. 02.00.01 - Неорганічна хімія : захищена 2010-02-22; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0410U001484.
Знайдено 1 документів
Поширити