Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Клюєнко Оксана Володимирівна. Види роду Rosa L. природної флори України (система, поширення, біоморфологічні особливості). : к.б.н. : спец.. 03.00.05 - Ботаніка : захищена 2010-03-05; . Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України. – , 0410U001497.
Знайдено 1 документів
Поширити