Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Коваленко Ірина Павлівна. Комунікаційні засоби формування правової культури бібліотечних фахівців. : к.соц.комунік. : спец.. 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : захищена 2010-03-04; . Харківська державна академія культури. – , 0410U001517.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25