Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кучер Олег Володимирович. Формування маркетингової стратегії збуту продукції підприємств АПК : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-02-24; . ПВНЗ "Європейський університет". – , 0410U001539.
Знайдено 1 документів
Поширити