Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кукушкін Владислав Валерійович. Об'єктивація концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ у сучасному англомовному газетному дискурсі. : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2010-02-12; . Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – , 0410U001588.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14