Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Смірнов Леонід Юрійович. Комплексне лікування нерезектабельних метастазів злоякісних пухлин у печінці із застосуванням мініінвазивних хірургічних втручань (радіочастотної абляції та електрохімічного лізису пухлини). : к.мед.н. : спец.. 14.01.07 - Онкологія : захищена 2010-02-18; . Запорізька медична академія післядипломної освіти. – , 0410U001590.
Знайдено 1 документів
Поширити